Om Rindebjerg

Rindebjerg – en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for at forbedre forholdene og livskvaliteten for
målgrupper og sager, der gavner samfundet. Det være gennem aktiviteter, produkter, serviceydelse og
sociale overskudshåndtering.

  • Åben for offentligheden.
  • En helhedsorienterende tilgang.
  • Brug og styrkelse af vores syv sanser:

De klassiske fem sanser – syns-, lugte-, smags-, høre- og følesansen, som alle er rettet mod vores
omgivelser. Derudover har vi også balance- og kropssans.

Rindebjerg – Skovhave, sanse-/helende have, naturplanteskole, gårdbutik samt plads til clampingpladser.
I hovedbygningen/udestuen tænkes:
– AirBnB / B&B
– Kunstgalleri, koncert og foredrag
– Coach og kursusvirksomhed.
– Cafe/gårdbutik med salg af gårdens produkter, kunst og håndværk
– Weekend retreats – ex. med yoga, Mindfulness, egen indsamling af mad (salat, suppe)

Ellers på grunden:
– Skovhave – spiselige træer, buske samt et- og flerårige småplanter
– Clampingtelte
– Land Art