Om Rindebjerg

Rindebjerg – en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder for at forbedre forholdene og livskvaliteten formålgrupper og sager, der gavner samfundet. Det være gennem aktiviteter, produkter, serviceydelse ogsociale overskudshåndtering.

Åben for offentligheden.En helhedsorienterende tilgang.Brug og styrkelse af vores syv sanser:

De klassiske fem sanser – syns-, lugte-, smags-, høre- og følesansen, som alle er rettet mod voresomgivelser. Derudover har vi også balance- og kropssans.

Rindebjerg – Skovhave, sanse-/helende have, naturplanteskole, gårdbutik samt plads til clampingpladser.I hovedbygningen/udestuen tænkes:– AirBnB / B&B– Kunstgalleri, koncert og foredrag– Coach og kursusvirksomhed.– Cafe/gårdbutik med salg af gårdens produkter, kunst og håndværk– Weekend retreats – ex. med yoga, Mindfulness, egen indsamling af mad (salat, suppe)

Ellers på grunden:– Skovhave – spiselige træer, buske samt et- og flerårige småplanter– Clampingtelte– Land Art